Information om Hemtrivsels personuppgiftsbehandling

Det 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersätter den tidigare personuppgiftslagen. Syfte med den nya dataskyddsförordningen är att skydda den personliga integriteten genom att reglera förutsättningarna för behandling av personuppgifter. Enskilda personer ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera olika EU- länder.

Hur påverkas du som kund?

Vi på Hemtrivsel behandlar dina allmänna personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra avtal med dig. Dina personuppgifter som vi behandlar är namn, telefonnummer, e-postadress, adress och personnummer. Personnummer spara vi för att genomföra eventuella RUT-avdrag.

Dina personuppgifter behandlar vi konfidentiellt och används i samband med att vi utför våra uppdrag som vi har avtalat med dig. Vi sparar dina personuppgifter efter att du slutat hos oss som kund. Anledningen till det är att vi ska kunna ge dig bra service när det gäller till exempel uppföljning och information från oss men även för att vi ska säkerställa våra skyldigheter och rättigheter om en tvist skulle uppstå.

Hör gärna av dig om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Med vänlig hälsning

Allservice Hemtrivsel i Norr AB

090-700560

info@hemtrivsel.se