Missförhållanden kan dyka upp, i stort eller smått, även hos oss. Vår visselblåsarfunktion är ett sätt att vara förberedd den dag det sker. På så sätt kan vi minska eventuella skador för vår personal, vår organisation och för alla dem som berörs av vår verksamhet.

För att skydda dig som visselblåsare och skapa trygghet vid en anmälan, har Hemtrivsel valt att låta ett utomstående säkerhetsföretag, CRD Protection AB, sköta visselblåsarfunktionen. Det gör det möjligt för dig att vara helt anonym vid anmälan, utredning och återkoppling.

På så vis garanteras en säker, effektiv och oberoende visselblåsarfunktion som också Arbetsmiljöverket – ansvarig tillsynsmyndighet, valt att använda sig av.

Hemtrivsels visselblåsarfunktion: Klicka här>>