Rutavdraget dubblas från den 1/7-19 det innebär att maxtaktet utökas från 25000:- till 50 000:- per person och år
Dubbleringen gäller från den 1/7 men höjda taket gäller för hela beskattningsåret 2019.