Allservice Hemtrivsel i Norr AB skall:

  • Ständigt förbättra vårt sätt att arbeta med fokus på kvalité, miljö, arbetsmiljö och kundnöjdhet
  • Se till att företagets anställda och kunder känner till denna policy och om hur företaget strävar att nå utsatta kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål
  • Sträva att reducera företagets miljöpåverkan och vara medveten om konsekvenserna om vi misslyckas
  • Arbeta aktivt med att främja en god och hållbar arbetsmiljö för våra anställda genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljöarbetet i samverkan med skyddsombud och arbetstagare
  • Fortsätta att utveckla vårt kvalitets- och miljöledningssystem så att den alltid överensstämmer med den senaste revisionen av ISO-9001 och ISO-14001
  • Fortsätta att driva verksamheten i enlighet med gällande svensk lagstiftning
Skott till ett träd - miljö